Drukuj

Szanowni Państwo,   


    Nazywam się Lech Dzierżawski. Jestem właścicielem istniejącej od 1975 roku firmy budowlanej zajmującej się od 1984 roku głównie ocieplaniem budynków.

    Celem działania mojej firmy jest rzetelne wykonanie powierzonych mi prac przy zachowaniu wysokiej jakości robót. Satysfakcja inwestora oraz godziwe wynagrodzenie jest celem mojego działania.

    W roku 1995 z grupą ludzi o podobnych poglądach założyliśmy działające do dzisiaj Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Budowlano Wykończeniowych, którego jestem prezesem.

    W 2002 roku, moja firma wykonująca ocieplenia jako pierwsza w Polsce, uzyskała od ITB certyfikat „Usługa Budowlana”.

    Od tego czas zaszło wiele fundamentalnych zmian. W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej co skutkowało wieloma zmianami zakresie przepisów prawa, które zostało dostosowane do wymogów unijnych.

    Nastąpiła nowelizacja prawa budowlanego i uchwalono ustawę o wyrobach budowlanych przy, której tworzeniu w komisjach sejmowych braliśmy udział.

    Sygnalizowaliśmy wiele nieprawidłowości w zakresie wydawania aprobat technicznych przez ITB co zostało zauważone i skutkowało zmianą definicji wyrobu budowlanego w stosunku do projektu rządowego.

    Zmiany te i ich skutki zostały przedstawione w wydawnictwie OSFBW „INSTRUKCJA - ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI (ETICS) autorstwa zespołu pod kierunkiem inżyniera Andrzeja Skowrońskiego wydanym w styczniu 2005 r.

    Niestety instytucje odpowiedzialne za wdrażanie nowych przepisów naszym zdaniem nie do końca wywiązały się ze swoich obowiązków.

    Do dzisiaj nie przetłumaczono w pełnym brzmieniu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

    W 2005 roku OSFBW monitorowało większość przetargów publicznych dotyczących ociepleń ścian zewnętrznych. Wyniki tych obserwacji były bardzo smutne. Ponad 90% przetargów nie spełniało wymogów ustawy.

    Artykuł 10 prawa budowlanego zwolnił z bezpośredniej odpowiedzialności za wbudowane wyroby budowlane instytucje wydające aprobaty techniczne, jednostki certyfikujące oraz producentów działających niezgodnie z prawem - przenosząc całkowitą odpowiedzialność na tych, którzy decydują o ich wbudowaniu.

    Świadomość prawna uczestników procesu budowlanego rośnie i wydaje się, że stan istniejący jest na dłuższą metę nie do utrzymania.

    Chcemy stworzyć dla zainteresowanych forum na, na którym wymienić będzie można poglądy oraz opinie związane ze stosowaniem wyrobów budowlanych.

    Pragniemy stworzyć nowoczesną bazę informacji, dostępną dla wszystkich, którzy chcą działać zgodnie z prawem(projektantów, inwestorów, producentów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, wykonawców, osób przygotowujących przetargi oraz wszystkich zainteresowanych).

    Będziemy zwracać się z pytaniami do instytucji właściwych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i publikować je na naszej stronie.

    Dyskusję najskuteczniej zaczyna się wsadzając kij w mrowisko, pokazując sprzeczności między teorią a praktyką na konkretnych przykładach.

    Dlatego proponuję przyjrzenie się realiom ociepleń w naszym kraju na przykładzie ocieplenia budynku głównego Instytutu Techniki Budowlanej, przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.

    Został tu przeprowadzony pełny proces związany z wykonaniem ocieplenia, poprzez wykonanie projektu, otrzymania pozwolenia na budowę, ogłoszenia przetargu, wyboru wykonawcy realizacji robót, ich odbioru i prawdopodobnie wypłaty wynagrodzenia.

    Piszemy prawdopodobnie dlatego, że ITB mimo jawności postępowania odmawia udostępnienia dokumentów.

    Naszym zdaniem nie ma lepszego obiektu do rozpoczęcia dyskusji niż ten, który „jak żona Cezara, powinien być poza wszelkim podejrzeniem”.

 

 

Lech Dzierżawski.