Dokumenty przetargowe Drukuj
Wtorek, 25 Listopad 2008 01:51

Odnośniki do dokumentów.

 

 Spis dokumentów:

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n:
„Remont elewacji z dociepleniem, remont instalacji odgromowej , wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego w Budynku Głównym w Instytucie Techniki Budowlanej - Warszawa,  ul. Filtrowa 1”


 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
PROJEKT REMONTU ELEWACJI  BUDYNKU INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
PRZY UL. FILTROWEJ1  W WARSZAWIE


 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

z dociepleniem, remont instalacji odgromowej , wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego w Budynku Głównym w Instytucie Techniki Budowlanej - Warszawa,  ul. Filtrowa 1”


 

Skan decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych


 

Skany KORESPONDENCJI z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

 


 

MANDAT DLA EOTA DOTYCZĄCY WYKONANIA PRAC HARMONIZACYJNYCH
W ZAKRESIE WYTYCZNYCH DLA EUROPEJSKICH ZATWIERDZEŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW/ZESTAWÓW ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI TERMICZNEJ Z WYPRAWĄ (ETICS)

 Komentarze

Podpis *
E-mail
Kod   
Komentuj
Zmieniony: Czwartek, 18 Czerwiec 2009 14:06